Koolile

Hetkel on meil pakkuda järgmiste õppeainete kvalifitseeritud õpetajad st neil on erialane ettevalmistus või nad omandavad seda:

matemaatika

eesti keel ja kirjandus

vene keel

muusikaõpetus

füüsika

käsitöö ja kodundus

mandariini keel

Kool esitab tellimuse digiõpetaja leidmiseks elektrooniliselt läbi alltoodud ankeedi. Digiõpsi meeskond vastab koolile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast tellimuse kätte saamist ning edastab koolile informatsiooni sobivast digiõpetajast. Kui sobiv õpetaja on leitud, sõlmib Digiõps MTÜ kooliga teenuse vahendamise lepingu.

Teenuse tasu arvestuse aluseks on digiõpetaja töötasu vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärale, millele lisandub vahendustasu.